เว็บไซต์อื่น ๆ สำหรับฝึกภาษาอังกฤษ

Others Websites (เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ)

https://www.youtube.com/watch?v=ull96NrkZ9A&t=118s&pp=ygUpUHJlc2VudCBzaW1wbGUgYW5kIFByZXNlbnQgY29udGludW91cy5wcHQ%3D Tense ตอน 2 Present Simple vs Present Continuous ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6

https://www.youtube.com/watch?v=Cg_GW7yhq20&pp=ygUOTGlmZXN0eWxlcy5wcHQ%3D Healthy Lifestyle

https://www.youtube.com/watch?v=8vPcHK0kwCs&pp=ygUOTGlmZXN0eWxlcy5wcHQ%3D LIVING A HEALTHY LIFE STYLE | PPT PRESENTATION BY DEV JAIN

https://www.youtube.com/watch?v=ATB3EVxvfaY&pp=ygUOTGlmZXN0eWxlcy5wcHQ%3D PowerPoint Template - Healthy Lifestyle and Eco living Outline Icons