ห้องเรียนออนไลน์

ครูชัญญ่า

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ครูชัญญ่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่